بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سید نا محمد وعلی آله وصحبه وسلم

حاج سیدمظهرعلوی فرزند سید عبدالکریم ازنسل پیرخضرشاهودرسال(1322ه ق)درروستای چاولکان کلاترزان متولد شددرعلوم شریعت وعرفان وطریقت به تحصیلات عالیه رسیده ودرمحضر علمای برجسته زمان خوددرکردستان ایران وعراق ومخصوصًا مرشد کبیر شیخ علاءالدین نقشبندی (رح) کسب فیض کرده است وحضرت شیخ نظر خاصی به ایشان داشته اندودرسنندج مورد احترام شخصیتهای مهمی چون آیت الله مردوخ وجناب مفتی زاده و..  بوده اند ودرمدرسه های معتبر ومهم به طالبان دین وشریعت وطریقت  خدمات شایانی کرده است ودرگسترش مبانی دین ورد آرا وافکار منافقان وفتنه انگیزان داری تالیفات ورساله هایی میباشد وعلما ومشایخ زمان درداخل وخارج و از کشورهای اطراف با ایشان مکاتبات زیادی داشته اند وتعدادی ازآثار ایشان چاپ شده وبقیه به صورت خطی ویا ازبین رفته اند البته شخصی به اسم ((فاروق علوی)) کتابی رابه نام آثار سید مظهر علوی را منتشر کرده است واین شخص وارسته ودانشمند شافعی مذهب کرد دراواخر عمر نابینا شده در(1399ه ق) درسن 77 سالگی وفات یافته اند وقبرشان درصحن داخل مسجد میرزا فرج الله سنندج می باشد وتعدادی ازآثار ایشان بدین ترتیب است :{اسلم وبهائیت – ردمذهب تناسخ – رساله حضور – رساله وحی – نفحات الباری فی ردنسیم رستگاری – رساله دروهابی – رساله تجوید رساله صیقل قلوب و....}البته باید فراموش نکرد مرحوم سید بارسائلی درردنظریات بی دینان وضعیف دینان واقعًا خدمت مهمی به دین وطریقت کرده است که تا کسی آنرمطالعه نکند به این حقایق پی نمی برد ودرپایان این رامی افزایم که بیشتر آثار ایشان به زبان عربیست وبه خاطر سوادبالای شان درحکم بازنشستگی آموزش وپرورش میزان تحصیلات رادکترا درادبیات وعرفان برای ایشان  نوشته اند /  وبنده خدمتگذار شافعی مذهبان رساله ردروهابیت ایشان راترجمه کرده ام  هرچند خالی ازعیب ونقص نمی باشد ولی به نظر م هدف نویسنده رابه خواننده رساله می رسانم .@                                                              

{{{ رسالۀ دررد وهابیّت}}}                              

 

به قلم سید مظهر علوی                                                               

مترجم شاهو معروفی                                                                 

هدیه به کسانی که به دنبال درک وکشف حقیقت هستند وقرآن را برای رسیدن به هوس وآرزوهای خود نمی خواهند وآیاتش را براساس هوای نفس ونظرات گمراه کننده وفریبکاری خودشان تفسیر نمی کنند.                                                                                

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آله واصحابه الهداة  الی طریق الیقین .                                           

اما بعد ازکتاب یکی ازعلمای نجد (وهابی عربستان) به نام {البروق النجدیه فی اکتساح الظلمات الدجویه} اطلاع یافتم  که دررد مقاله علامه استاد الدجوی ازاستادان بزرگ الازهر الشریف  که درمجله نور الاسلام قاهره دردلایل جواز توسل به ارواح انبیا واولیا بعد ازمرگ چاپ شده بود.                                                                                                                                       

چون درمذهب وبرنامه وهابیان این کارها شرک است وعلامه الدجوی با دلایلی از کتاب وسنت وتایید اجماع علمایان امت پیامبر(ص) از گذشته تا زمان حاضر قولًا وعملًا جواز توسل راثابت کرده بود اما آقای النجدی با دلایل عجیب وغریب وتفسیر غیر منطقی ازکتاب وسنت انرا مردود وبدون تعلیق ویاشرح وتاویلی حتی توسل به زنده راهم شرک وکفر معنی وتفسیر کرده بود وهمچنین آیاتی را که درشان مشرکان وبت پرستان نازل شده بود به مسامانان موحد ویکتا پرست نسبت داده ودراین کار روش گروه خوارج رابرای تحمیل وتبلیغ عقیده خودشان درپیش گرفته بود .ووقتی از آن کتاب  مطلع گشتم برای آگاهی مسلمانان تصمیم به نوشتن مطالبی دراین موضوع  گرفتم که خوانندگان گرامی بادیده بصیرت وانصاف به این مسئله مهم بنگرند که وخودشان قضاوت منصفانه بکنند که چه کسی برحق است موافقان توسل یا مخالفلنی که توسل کنندگانی را که تمتم مسلمانان جهان را (عالم وعوام) شامل می شود  مشرک میدانند درحالی که هیچ کس ازسلف تاخلف توسل را شرک نگفته است و حتی آنرا انجام داده اند ودرحالی که دانشمندان ومجتهدان مذاهب اربعه آنرا مستحب می دانند وخودشان آنرا انجام داده وکتابهایی رادرباره آن نوشته اند                                                                    

برادرم بدان : براستی مسلمانان اهل سنت وجماعت (پیروان مذاهب اربعه ) در مشرق ومغرب که آنها سواد اعظم (اکثریت) هستند عقیده شان درباره خداوند متعال بدین گونه است که خداوند راهمانطور که خودش درکتاب قرآن وپیامبر(ص)دراحادیث معرفی کرده است وبدون دخالت نظر وآرای خودشان درحد توانایی ایمان دارند وپرستش میکنند و گوش به فرمان برنامه هایش وگریزان ازگناهان وبه ملاقات روز قیامت امیدوارندو...                                                                                                                           

آیا جایز است مسلمانانی را که به خدای خود چنین ایمان کامل دارند(عشق می ورزند) وحاضرند درراه رضایت او جان ومال واولادشان را قربانی کنند ودرانجام دادن فرایض دینی از همه کس سابق ترند به خاطر توسل به ارواح انبیا واولیا و زیارت وبوسیدن قبر شان درجهت طلب بخشش وعفو خدا وشفای بیماری ورفع حوائج و..که با این کارها خواهان کسب رضایت خدایند کافر  ومشرک خواند. نه :چون درعقیده وآیین زیارت کننده پیامبر(ص) واولیا مخلوق خدایند وخالق تنها خدای یکتاست وبس! وروح مرده ازخدا برای رفع مشکل او شفاعت می کنند وانجام گرفتن یا نگرفتن کار به دست خدای یکتاست ودرباره نذرانه ای که درکنار قبور اولیا پخش میشود آنشخص به نیت خود برای فقیران ومستمندان آن منطقه ورسیدن ثوابش به شخص موردنظر انجام می دهد وکاری مخالف شرع مرتکب نشده است (انما الاعمال بالنیات).                                                                                                                  

پس ای آقای نجدی برای کشف حقایق افکاروعقایدت از زائرین قبور سوال کن که هدف آنها اززیارت قبور چیست! حتی عوامترین وبیسوادترین آنها درجواب چه می گوید  آیا می گویند که پیامبر(ص) واولیا توانایی برطرف کردن نیازهای ماررا دارند ومارازنده ومرده ونفع وضرر میرسانند. نه! خودت هم میدانی که هیچ مسلمانی این عقیده را ندارد بلکه خدارا خالق همه کارها می دانند واشخاص صالح را شافعین ودعا کننده هایی می دانند که خداوند دعایشان را قبول ویا رد می کند. مگر انسان با انجام اعمال صالحه به خد نزدیک نمی شود که درحدیث قدسی آمده خداوند فرموده :بنده ام باانجام دادن فرایض وسپس نوافل به من نزدیک می شود تاجایی که گوشش میشموم که با آن می شنود وچشمش می شوم که با آن می بیند و....         ادامه درماه آینده انشاءالله                                                                         

+ نوشته شده توسط شافعی مذهب در سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 0:30 |